Technika SULKY Drukuj

TECHNIKA SULKY DLA SIEWNIKÓW ZBOŻOWYCH

Redlice stopkowe Sulky UNISOC

Redlice stopkowe UNISOC

Dla siewników mechanicznych i pneumatycznych SULKY. Mocowane w 2 lub 3 rzędach.
Do siewu klasycznego.

Redlice talerzowe UNIDISC

Redlice talerzowe UNIDISC

Dla siewników mechanicznych i pneumatycznych SULKY. Mocowane w 2 rzędach.
Do siewu klasycznego.
Redlice talerzowe CULTIDISC
Redlice talerzowe CULTIDISC

Dla siewników pneumatycznych XEOS PRO i Maxidrill.
Do siewu uproszczonego i klasycznego.

Głowica rozdzielająca ziarno ADS INSIDE

Głowica rozdzielająca ziarno ADS INSIDE

Dla siewników pneumatycznych SULKY XEOS MD / HD / PRO.

Elektronika i komputery Sulky
Elektronika i komputery dla siewników SULKY:
- MEDION
- ULTRON
- ULTRON MS
- PILOT...
TECHNIKA SULKY DLA ROZSIEWACZY NAWOZÓW

DPX SYSTEM

DPX SYSTEM

Dla rozsiewaczy nawozów zawieszanych Sulky DPX 18, DPX 24, DPX Platinium, DPX 28.

EPSILON SYSTEM

 

EPSILON SYSTEM

Dla rozsiewaczy nawozów zawieszanych Sulky X 36 i X 44.
TRIBORD 3D - Rozsiew graniczny
TRIBORD 3D

Układ do rozsiewu granicznego i na skraju pola.

Dla rozsiewaczy nawozów zawieszanych Sulky X 36 i X 44.


KOMPUTER VISION

Dla rozsiewaczy nawozów DPX 24, DPX 28, X 36 i X 44 w wersjach DPB i WPB.
Rozsiew graniczny: TRIBORD 2D

TRIBORD 2D

Układ do rozsiewu granicznego dla rozsiewaczy nawozów SULKY DPX


System ECONOV

Dla rozsiewaczy nawozów X40 i X50 - do odłączania sekcji rozsiewających z wykorzystaniem sygnału GPS

Bezpośrednia obsługa STOP&GO

STOP and GO

Elektryczny układ odłączania rozsiewu przydatny na klinach i nie tylko

Sulky AXION

AXION

Konsola sterująca elektro-hydrauliczna dla rozsiewaczy przyczepianych
DPA POLYVRAC H, wyposażonych w belkę do rozsiewu nawozów pylistych